BE YOUR BRAND

I mötet är det DU som är varumärket. Skapa rätt branding i samarbete med oss. Boka ett möte idag!

BE YOUR BRAND

Enligt Brand Orientation Index är varumärkesorienterade organisationer mer framgångsrika än andra.
Att styra bilden av varumärket kan vara avgörande för att göra mer affärer. Vikten av att vara unik har aldrig varit viktigare, dagligen möter såväl företag som privatpersoner fler budskap än någonsin.

Vi på de FACTO yrkeskläder levererar inspiration och profilprodukter som medie i syfte
att öka Er lönsamhet.

Actionmarketing

Öka aktiviteten av varumärket. Lyft fram Er produkt för att driva försäljning såväl på kort som lång sikt. Genom vår kreativitet och våra profilprodukter som verktyg hjälper vi Er att hitta lösningar på sampling, giveaways och events som gör att Ert varumärke blir valt.

Relationmarketing

Att skapa starka relationer med kund kan vara det mest lönsamma sättet att stärka och förstärka varumärket. Vår uppgift är att identifiera produkter baserade på Era värdegrunder och profil vilket
kan hjälpa Er att förstärka relationen, trovärdigheten och upplevelsen av Ert varumärke. Presentationsmaterial, klädsel, rätt förpackade giveaways och mötesrelaterade produkter så varumärket och relationen blir "top of mind".

Employerbranding

Har Ni snickare, frisörer, säljare, dagisfröknar eller butiksanställda?
En stolt medarbetare stärker arbetsgivarvarumärket och attraherar såväl befintlig som potentiell personal. Var ska Ni positionera Er och hur ska Ni se ut? Vi hjälper Er att öka motivationen och engagemanget till varumärket genom produkter som passar Er profil och positionering såväl som de anställdas behov.

Eventmarketing

Skapa upplevelser som förstärker varumärket, som belyser positionen och ökar lojalitet, relation och försäljning.
Evenemang har olika behov, en monter på en mässa kräver andra exponerings produkter och giveaways än en invigning, årsfest eller middag.
Med varumärket i fokus skapar vi förslag på vilka ingredienser montern, festlokalen bör ha, vilka produkter som kan användas för att förstärka upplevelsen. Vi kan även ge förslag på aktiviteter nN kan använda Er av för att öka synlighet, igenkännings-grad och wow effekt.